ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ 3 เดือนช่วยภัยน้ำท่วม เช็คเงื่อนไข-ใครได้สิทธิ

05 ต.ค. 2564 | 22:05 น.

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ช่วยลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม เช็คเงื่อนไข-ใครมีสิทธิเข้าร่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้าง

ล่าสุด ธนาคารออมสิน จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท)  

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.เป็นลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร

2.มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานงาน หรือสถานประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย 

3.ลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้

4.มาตราการเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564
 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวได้ โดยติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่อ และหลังจากครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยังไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

อนึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยให้กู้ฉุกเฉิน เงื่อนไขที่ผ่อนปรน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และปลอดชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น 

อ่านละเอียดมาตรการสินเชื่อกู้ฉุกเฉิน คลิกที่นี่ 
 

ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ 3 เดือนช่วยภัยน้ำท่วม เช็คเงื่อนไข-ใครได้สิทธิ