svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน!กรุงศรี อัพเดทระบบคืนนี้ แอป-ธุรกรรมใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

17 กันยายน 2564

แบงก์กรุงศรี ปิดปรับปรุงระบบ ส่งผลให้แอปฯ-บริการต่างๆใช้งานไม่ได้ชั่วคราวตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่17ก.ย. - 18 ก.ย. ด้านแบงก์อื่นเตือนให้ลูกค้ารีบวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารกรุงศรี ได้ประกาศว่า ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 23.50 น. ถึงวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ธนาคารจะมีการปิดปรับปรุงระบบ ส่งผลให้การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆหรือการทำธุรกรรมต่างจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว โดยขอความกรุณาให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า 

 

ทั้งนี้ช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

  •  ช่องทางดิจิทัล ทั้งสำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

(Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL), Kept, การเปิดบัญชีออนไลน์ทุกช่องทาง, บริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM, Krungsri Biz Online (KBOL), Krungsri Biz Mobile (KBMO), Krungsri CashLink, Krungsri TradeLink, Krungsri e-Payment, Krungsri e-Customs, Krungsri e-Cess, Krungsri e-Tax, Krungsri e-SSO, Krungsri e-Excise, Direct Approve, Krungsri Supply Chain, Krungsri e-Guarantee)

 

  • สาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
  • เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน และเครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ
  • กรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
  • บัตรเดบิตทุกประเภท
  • กรุงศรี โฟน (IVR)
  • จุดบริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM
  • ช่องทางการให้บริการรับชำระเงินและฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ทุกช่องทาง
     

ส่วนช่องทางและบริการที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี, KRUNGSRI PRIME App, GO App, UCHOOSE App (ยกเว้น UCARD, UCASH, Pay with KMA)

 

ขณะที่ช่องทางสาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินจะเปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 (สำหรับสาขาที่เปิดทำการ 7 วัน) และวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (สำหรับสาขาที่เปิดให้บริการ 5 และ 6 วัน)

กรุงศรี ปิดปรับปรุงระบบ แอป-บริการต่างๆใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

 

ด้านแบงก์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงเทพ,ทีเอ็มบีธนชาต(ttb) ,ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์,ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย,ธอส.,ธกส.,ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ,ธนาคารยูโอบี ก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งาน-การทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ ฝาก ถอน โอน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ทั้งนี้เพราะจะไม่สามารถทำรายการได้ ดังนั้นลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือต้องทำรายการเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรี ต้องรีบวางแผนด่วน!  

สำหรับแบงก์ที่ได้ออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าให้รีบวางแผนทำธุรกรรมจะมีแบงก์ไหนบ้างนั้น "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

ไทยพาณิชย์แจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ

ธนาคารกรุงเทพแจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ

กสิกรไทยแจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ

ธกส.แจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ

ธอส.แจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ

ธนาคารอิสลามฯแจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ

LH Bank แจ้งเตือนลูกค้าหลังกรุงศรีเตรียมปิดปรับปรุงระบบ