ธอส.เปิดเงื่อนไข"บ้านล้านหลัง เฟส 2" ช่วยคนรายได้น้อยลงทะเบียน10ก.ย.นี้

07 กันยายน 2564

ธอส.เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ"บ้านล้านหลัง เฟส 2"ให้คนรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้าน เปิดลงทะเบียน10ก.ย.นี้ หลังครม.ไฟเขียวเพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้าน ให้ ธอส. ปล่อยกู้ ปรับเงื่อนไขไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ พร้อมขยายระยะเวลาโครงการถึงสิ้นปี 66

ล่าสุดธนาคารอาคารสง เคราะห์ หรือ ธอส.ได้ดำเนินการสานต่อโครงการ บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. โดยมีเงื่อนไขการปล่อยสินเชื้อ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ดังนี้

1. ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวด

 

2. ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

3. ฟรี! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน -ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

 

ธอส.เปิดเงื่อนไข"บ้านล้านหลัง เฟส 2" ช่วยคนรายได้น้อยลงทะเบียน10ก.ย.นี้

เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

โครงการบ้านล้านหลัง เกิดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนิน “โครงการบ้านล้านหลัง” โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว 

 

ล่าสุดครม.ไฟเขียวเพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้าน ให้ ธอส. ปล่อยกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” ปรับเงื่อนไขไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% นาน 4 ปี พร้อมขยายระยะเวลาโครงการถึงสิ้นปี 66

 

โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังนี้

 

1.ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบวงเงินโครงการเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลังรวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท

 

2.ธอส.ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมที่กำหนด

(1)ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน

(2)ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน

 

3.ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี (จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท) 

 

4.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงินโครงการ จากเดิมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

 

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้ ธอส. สำหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) 

 

อีกทั้งที่ประชุมให้กระทรวงการคลังติดตามการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 อย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลให้ ธอส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นผู้กู้ที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยมาก่อนเป็นอันดับแรก