SME D Bank หนุนเอสเอ็มอีรายย่อย ได้สินเชื่อดอกเบี้ย 1%

16 ส.ค. 2564 | 09:21 น.

SME D Bank หารือสมาคมต่างๆ หนุนเอสเอ็มอีร้านอาหาร โรงแรม ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1% ชี้มิติใหม่พิจารณาจากหลักฐานชำระภาษี ช่วยเข้าถึงง่าย ดันยอดแจ้งความประสงค์กู้ทะลุ 1,000 ราย

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)หรือ SME D Bank  เผยว่า SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการสินเชื่อ  “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ได้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนและสมาชิกจากสมาคมสนับสนุนเอสเอ็มอีต่างๆ ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)

เพื่อแนะนำพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกของแต่ละสมาคม เข้าถึง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ซึ่งมีความพิเศษเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1%ต่อปี  ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี   และที่สำคัญ ใช้กระบวนการพิจารณารูปแบบใหม่ โดยดูจากหลักฐานการเสียภาษีในปี 2563 หรือ 2562 ที่ผ่านมา  ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย และรวดเร็ว

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าว ได้แก่  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้องพัก   เกสต์เฮ้าส์ และธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์   ใน 10 จังหวัด พื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว    รวมถึง กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด    เปิดรับแจ้งความประสงค์ในรูปแบบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First Come First Serve)   และปิดรับแจ้งความประสงค์เมื่อเต็มวงเงิน 

SME D Bank หนุนเอสเอ็มอีรายย่อย ได้สินเชื่อดอกเบี้ย 1%

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ แม้จะพึ่งเริ่มเปิดโครงการ แต่ด้วยกระบวนการพิจารณารูปแบบใหม่ ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป้าหมาย แจ้งความประสงค์ขอกู้มาแล้วมากกว่า 1,000 ราย  วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท คงเหลือวงเงินประมาณ 800 ล้านบาท

 

SME D Bank หนุนเอสเอ็มอีรายย่อย ได้สินเชื่อดอกเบี้ย 1%

ดังนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ให้รีบดำเนินการแจ้งความประสงค์โดยเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก ที่นี่  รวมถึงเว็บไซต์ของ SME D Bank , Line OA : SME Development Bank  และแอปพลิเคชั่น: SME D Bank