svasdssvasds

“บีซีพีจี” อนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17บาท/หุ้น

08 เม.ย. 2564 เวลา 3:15 น.

“บีซีพีจี” อนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17บาทต่อหุ้น หลังปี 63 มีรายได้รวมกว่า 4.47 พันล้านบาท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (bcpg) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย EBITDA เพิ่มขึ้น 30.2% จากปี 2562 อยู่ที่ 3.84 พันล้านบาท ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีรายได้รวมอยู่ที่ 4.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1.95 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5%

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายไปในปี 2563 อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นเงินที่จ่ายประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 768.82 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564

ทั้งนี้ BCPGได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด