สรรพากรพร้อมให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID

19 มีนาคม 2564

สรรพากรพร้อมให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID นำร่องยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี เริ่ม 18 มี.ค. เป็นต้นไป

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัดหรือ NDID พัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการยืนยันตัวตน เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ของกรมสรรพากร

 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ  โฆษกกรมสรรพากร

 

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID จะเริ่มใช้กับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (e-Filing) และตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) เพื่อยกระดับกระบวนการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ สร้างความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ใช้บริการธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นบุคคลนั้นๆ จริง มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม (Consent)และผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตน ไปถึงการใช้บริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 

 

ปัจจุบันมีธนาคารที่ร่วมให้บริการทั้งหมด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนวิธีการสมัครใช้บริการ NDIDและเงื่อนไขในการสมัครเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 

 

"กรมสรรพากรเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการให้บริการด้านภาษี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษี ได้ง่าย ลดต้นทุนและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร"นางสมหมายกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: