"คลัง" เตรียมปรับแผนหนี้สาธารณะปีงบ 64 ดึงเงินกู้พ.ร.ก.1 ล้านล้านสมทบสู้โควิด

12 ม.ค. 2564 | 08:32 น.

รองรับเยียวยา "คลัง" เตรียมปรับแผนหนี้สาธารณะปีงบ 64 โยกเงินกู้ส่วนที่เหลือ 7.6 หมื่นล้านบาทจาก 4.5 แสนล้านบาทในปี 63 สมทบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ใช้รับมือสู้โควิด-19


12 มกราคม 64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องตามแผนการกู้เงินและแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีตามปกติ รวมทั้งแผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
          

"การกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาทนั้นมีกรอบวงเงินที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 แต่ยังใช้ไม่หมด ก็มีการพิจารณามาใส่ไว้ในแผนกู้เงินตาม พ.ร.ก.ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ด้วย เพื่อเตรียมไว้ให้รัฐบาลหากมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่"นายอาคม กล่าว         

 

ด้านนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน.ได้ปรับปรุงแผนกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งตามแผนการกู้เงินตามกฎหมายดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าหมายการกู้เงินที่ 4.5 แสนล้านบาท ที่ผ่านมาได้มีการกู้เงินไปเพียง 3.73 แสนล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 3.6 แสนล้านบาท

 

ดังนั้น จึงยังมีกรอบวงเงินกู้ในส่วนนี้เหลืออยู่ 7.6 หมื่นล้านบาท สบน.จึงจะนำส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวมารวมกับแผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทในปี 2564 ที่มีวงเงิน 5.5 แสนล้านบาท เป็น 6.26 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับรัฐบาล          

 

ทั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับรัฐบาล หากมีความจำเป็นต้องการใช้เงินเต็มจำนวนตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทจริงก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที แต่ตามหลักการแล้วการกู้เงินจะเป็นไปตามความต้องการใช้เงิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งเรื่องเพื่อขอกู้เงินในส่วนนี้เข้ามาเพิ่มเติม