ทริสฯจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่เกิน 8 พันลบ. RATCH ที่ "AAA" แนวโน้ม Stable

01 ต.ค. 2563 | 10:28 น.

ข่าวเศรษฐกิจ อัพเดทข่าววันนี้ ราคาทอง น้ำมัน ข่าวตลาดหุ้น การเงิน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การตลาด เจาะลึกแบบตรงประเด็น | ฐานเศรษฐกิจ

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) ที่ระดับ "AAA" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต"Stable" หรือ "คงที่" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "AAA" ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้เดิมที่มีอยู่ของบริษัท รวมถึงใช้สำหรับการขยายธุรกิจในโครงการพลังงานหมุนเวียน
         

อันดับเครดิตดังกล่าวยังสะท้อนถึงสถานะผู้นำของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศและการมีโรงไฟฟ้าที่หลากหลาย ในการประเมินอันดับเครดิตดังกล่าว ทริสเรทติ้งยังพิจารณาถึงกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ของบริษัทจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ได้รับอันดับเครดิตระดับ "AAA" จากทริสเรทติ้ง) รวมถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทและ กฟผ. ด้วย
         

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ยังคงเป็นไปตามประมาณการของทริสเรทติ้ง โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 4.8 พันล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ 3.2 เท่า (ปรับเป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ 33%

         

แนวโน้มอันดับเครดิต
         

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอนจากโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และยังคาดว่าบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ในช่วง 3-4 เท่าในระยะ 3 ปีข้างหน้า
         

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
         

อันดับเครดิตของบริษัทอาจมีการปรับลดลงในกรณีที่บริษัทมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อกิจการขนาดใหญ่จนเป็นผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4 เท่าเป็นระยะเวลานาน