"อภิชัย เตชะอุบล"ทุ่ม 400 ล้านเพิ่มทุน TFD มั่นใจปี 61กำไร

03 ม.ค. 2561 | 08:37 น.
"อภิชัย เตชะอุบล" ควงภรรยา "ชลิดา เตชะอุบล" อัดฉีดเงิน 400 ล้านบาท เพิ่มทุนให้ TFD ตามคำมั่น ยอมทุ่มเต็มที่เพื่อบริษัทฯโดยใช้สิทธิเกินสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ส่งผลบริษัทฯ ได้รับเงินรวมกว่า 480 ล้านบาท ผู้บริหารมั่นใจเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เร่งการเทิร์นอะราวด์ในปี 2561 ได้ตามแผนมั่นใจผลประกอบการพลิกโชว์กำไรได้ในปีนี้

[caption id="attachment_247221" align="aligncenter" width="336"] นายอภิชัย เตชะอุบล นายอภิชัย เตชะอุบล[/caption]

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TFD เปิดเผยว่าในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เมื่อระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ตนเองและภรรยาคือนางชลิดา เตชะอุบลผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนตามที่ได้เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ และใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินสิทธิที่มีด้วย โดยคิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 400 ล้านบาท (จากการเพิ่มทุนของ TFD ครั้งนี้ได้รับเงินเพิ่มทุนรวม 481.39 ล้านบาท)

ผลการเพิ่มทุนครั้งนี้จัดสรรหุ้นทั้งหมดจำนวน 407.72 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายได้ 241.11 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นคงเหลือ 166.61 ล้านหุ้น ทำให้ TFD ได้เงินรับจากการเพิ่มทุนรวม 481.39 ล้านบาท สำหรับส่วนหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจะนำไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งถัดๆ ไป

"ผมและภรรยาได้ใส่เงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนตามที่ได้แสดงเจตนาไปก่อนหน้านี้ เพราะมีความเชื่อมั่นว่า TFD คือบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาในอนาคต สำหรับเงินที่ได้รับมาครั้งนี้ถือว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ TFD สามารถเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ และมั่นใจว่าในปีใหม่ 2561 นี้ เราจะมีผลงานพลิกฟื้นได้น่าประทับใจ" นายอภิชัย เตชะอุบล กล่าว

พร้อมกันนี้ยังระบุว่า บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ด้วยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจทั้งด้านนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ จากโครงการต่างๆ ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งน่าจะทำให้ผลประกอบการปี 2561 พลิกเทิร์นอะราวด์ได้ชัดเจน

อนึ่ง ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกขายในครั้งนี้จะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย โดยอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 3.50 บาท โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6-15