svasdssvasds

“พาณิชย์” เปิดตัว DITP Business AI เพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ส่งออกไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ก.ย. 2565 เวลา 2:22 น.

พาณิชย์ เปิดตัว DITP Business AI นวัตกรรมใหม่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยประเมินโอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เจาะลึกข้อมูลรายสินค้า รายประเทศ มั่นใจช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจทำธุรกิจได้ดี

 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้เปิดตัวระบบแนะนำกลยุทธ์ทางการค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ DITP Business AI ที่จะเข้ามาช่วยประเมินโอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถึง 30 กลุ่มสินค้า ครอบคลุม 5 หมวดสินค้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

และสินค้าอุตสาหกรรม สามารถคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกเป็นรายสินค้าและรายประเทศ (Global trade Analytics) ได้ทั้งในระยะสั้น (3 เดือน) และในระยะยาว (12 เดือน) การวิเคราะห์ผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศจากแหล่งข่าวทั่วโลก (News Sentiment Analytics)

 

 

 

 

และการวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกของผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชในตลาดเป้าหมาย (Market Insight) และ ยังมีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการค้าของไทย (Early Warning) ระบบแนะนำกลยุทธ์ทางการค้า (Suggestive Guideline) ที่จะช่วยประเมินศักยภาพของประเทศคู่ค้าเพื่อโอกาสในการส่งออก และระบบวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการค้าในตลาดและสินค้าเป้าหมาย 

“พาณิชย์” เปิดตัว DITP Business AI  เพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ส่งออกไทย

ที่ผ่านมาระบบ DITP Business AI ช่วยให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มกิจกรรมที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนการส่งออกในตลาดที่มีโอกาส หรือแผนรับมือความเสี่ยงสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มถดถอย หรือเสียเปรียบให้กับคู่แข่ง สามารถค้นหาความต้องการเชิงลึกของตลาด ทำให้ทราบกระแสความต้องการของผู้บริโภค อาทิ กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Bio Circular and Green: BCG) แนวโน้มความต้องการสินค้าแห่งอนาคต (Future Food) สินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) หรือแม้แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่าง Soft Power

“พาณิชย์” เปิดตัว DITP Business AI  เพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ส่งออกไทย

ซึ่งข้อมูลที่ AI วิเคราะห์ได้ดังกล่าวสามารถช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้าของไทยและนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่อนาคตทางการค้าระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาแนวทางในการนำข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

“กรมฯ มั่นใจว่า ระบบ DITP Business AI จะเข้ามาช่วยพลิกโฉมหน้าการทำการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทย เพราะสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าสินค้าอะไรกำลังเติบโต ประเทศไหนต้องการสินค้าอะไร แล้วสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและส่งออก รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการส่งออกได้ด้วย ทำให้สามารถวางแผนรับมือได้ทันท่วงที และช่วยให้ไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการส่งออก ทำรายได้เข้าประเทศได้ต่อเนื่อง”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด