"บสย." ผุดมาตรการช่วย 2 เด้งชุบชีวิต SMEs แก้หนี้ยั่งยืนต่ออายุค้ำ 10 ปี

19 ส.ค. 2565 | 04:35 น.

บสย. ผุดมาตรการช่วย 2 เด้งชุบชีวิต SMEs แก้หนี้ยั่งยืนต่ออายุค้ำ 10 ปี ต่อพร้อมเติม ค้ำเพิ่ม เติมสภาพคล่อง วงเงิน 6,000 ล้านบาท

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้ออกมาตรการต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อ Renew รอบ 2  เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเดิม สำหรับหนังสือค้ำประกันสินเชื่อที่ครบอายุการค้ำประกันตั้งแต่ปี 2565-2567 แต่อาจติดขัดและยังชำระหนี้ไม่หมด โดยช่วยผู้ประกอบการถึง 2 ต่อ ดังนี้  

 

  • บสย. พร้อมช่วย ต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดถึง 10 ปี สำหรับหนังสือค้ำประกันที่ครบอายุการค้ำประกันตั้งแต่ปี 2565-2567  เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

ผู้ที่มีหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 สามารถยื่นคำขอย้อนหลังได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 
 

 

  • ในระยะถัดไป ต่อพร้อมเติม ค้ำเพิ่ม เติมสภาพคล่อง  โดย บสย. ช่วย “ค้ำประกัน” สินเชื่อเพิ่มเติม วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน เพื่อเติมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บสย. กำหนด  

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมของ บสย. ให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล แก้หนี้ยั่งยืน ประคองกิจการผู้ประกอบการและพร้อมไปต่อ โดยผู้ประกอบการยังได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และการค้ำประกันสินเชื่อต่อเนื่อง  
 

ตลอดระยะเวลา 30 ปี บสย. เป็นเครื่องมือของรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มรายย่อย ฐานราก Start up ที่ต้องการเงินทุนแต่ขาดหลักประกัน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยออกมาตรการยืดระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อ จาก 5 ปี  เป็น 10 ปี 

 

อย่างไรก็ดี ก่อนการประกาศมาตรการ บสย. พร้อมช่วย ต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อ และต่อพร้อมเติม ค้ำเพิ่ม เติมสภาพคล่อง บสย. พบว่า มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการค้ำประกัน ต้องการให้ บสย. ช่วยค้ำประกันสินเชื่อต่อไป เพื่อช่วยประคองกิจการ เนื่องจากได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 

บสย. มั่นใจว่ามาตรการต่ออายุค้ำประกันสินเชื่อ จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันในปี 2565 -2567 คิดเป็นวงเงินค้ำประกันกว่า10,000 ล้านบาท ก้าวข้ามผ่านวิกฤต ช่วยพยุงธุรกิจให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งช่วยผู้ประกอบการ SMEs แก้หนี้ยั่งยืน