"บสย." แก้หนี้ยั่งยืนต่อเนื่องถึงสิ้นปี ขานรับนโยบายรัฐ

12 ส.ค. 2565 | 11:35 น.

"บสย." แก้หนี้ยั่งยืนต่อเนื่องถึงสิ้นปี ขานรับนโยบายรัฐช่วยลูกหนี้ค้ำประกันประคองกิจการ ลดผลกระทบช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ทั้งการค้ำประกันสินเชื่อ ที่ช่วยลดภาระต้นทุนธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางการเงินฟรีโดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. พร้อมช่วย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้หนี้ยั่งยืน เพื่อบรรเทาภาระลูกหนี้ บสย. ให้สามารถประคองกิจการต่อไปได้

 

สำหรับจุดเด่นของมาตรการ บสย. พร้อมช่วย เน้นความยืดหยุ่นการชำระหนี้ 3 ระดับ ตามความสามารถในการชำระ คือ 

  • ยืดหยุ่น โดยตัดเงินต้น 20% และตัดดอกเบี้ย 80% ระยะผ่อนชำระ 5 ปี 

 

  • ผ่อนน้อย เบาแรง หนี้ลดหมดแน่นอน โดยเริ่มต้นชำระครั้งแรกเพียง 1% ของยอดหนี้ โดยนำไปตัดเงินต้นทั้งหมด ส่วนวงเงินที่เหลือ ระยะผ่อนชำระ 5 ปี 

 

  • ดอกเบี้ย 0% โดยชำระครั้งแรก 10% ซึ่งจะนำไปตัดเงินต้นทั้งหมด ระยะผ่อนชำระ 7 ปี

 

ขณะนี้มาตรการ บสย. พร้อมช่วย ได้รับความสนใจจากลูกหนี้ บสย. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นมาตรการที่ช่วยให้ลูกหนี้สามารถประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยมีลูกหนี้ ลงทะเบียนร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ถึง 6,856 ราย 

โดยได้รับอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 1,546 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 1,117 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ก.ค.65) ซึ่งจะยืนมาตรการ บสย. พร้อมช่วย ต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2565 

 

ในการประชุมเรื่องการดูแลลูกค้าในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมอบนโยบายเน้นย้ำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดย บสย. ซึ่งมีบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มที่ทุกด้าน