เช็คสิทธิ์ เงินช่วยเหลือ “ชาวเหลือชาวไร่อ้อย" ผ่าน Line Official

24 ก.ย. 2565 | 13:25 น.

ข่าวดี “เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย” ฤดูการผลิตปี 2564/65 สอน.เปิดระบบ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” ผ่าน Line Official คาดเริ่มจ่ายเงินค่าตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน พ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เข้าไปตรวจสอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สอน.ได้ตรวจสอบข้อมูลชาวไร่อ้อยคู่สัญญาฤดูกาลเพาะปลูก 2564/65 จากทั้ง 57 โรงงาน ในรอบแรกเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 113,898 ราย รวมมูลค่ากว่า 7,564 ล้านบาท ทั้งนี้คงเหลือรายการที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพียงประมาณ 4.2% เท่านั้น

 

 

สำหรับการจัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิอ้อยผ่าน Line Official  ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย (คลิกที่นี่)

 

- หากบัญชีของไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า "บัญชีพร้อมโอน

 

- หากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่า "โอนเงินสำเร็จแล้ว

 

- กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน "ไม่สามารถรับโอนได้" ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากกรณีใด

 

ให้ผู้ตรวจสิทธิฯ รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรองและส่งให้ สอน.พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

 

โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย