SCG ผนึก ศุภาลัย ดันนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง Green Choice สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

05 ก.ย. 2565 | 06:08 น.

เอสซีจี จับมือ ศุภาลัย นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฉลาก SCG Green Choice ใช้ในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมกว่า 100 โครงการ ผลักดันการใช้จริง สร้างสังคมคาร์บอนต่ำยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากกรีนชอยส์ ให้เป็น 2 ใน 3 ภายในปี 2030

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  กล่าวว่า  เอสซีจี ได้ออกฉลากรับรองตนเองด้านความมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับสินค้า และบริการของเอสซีจี หรือ SCG Green Choice (เอสซีจี กรีนชอยส์) “คุณเลือก เพื่อโลกได้” มาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน โดยฉลาก SCG Green Choice ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ

  1. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน
  2. ยืดอายุการใช้งาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
  3. เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย

 

เอสซีจี มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice (เอสซีจี กรีนชอยส์) ให้เป็น 2 ใน 3 ภายในปี 2030 และยังพัฒนาสินค้าและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีกว่าต่อเนื่อง

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยคำถึงการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบโครงการ เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้เป็นร่มเงาจากธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบบ้านและคอนโดมิเนียม ภายใต้แนวคิด Green Design เน้นการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SCG ผนึก ศุภาลัย ดันนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง Green Choice สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

ในปี 2565 นี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายใน 3 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก พร้อมร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่มีนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างเอสซีจี โดยนำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการรับรองฉลากเอสซีจี กรีนชอยส์ มาใช้ในโครงการของศูภาลัยกว่า100 โครงการ

ศุภาลัยเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรและยืดอายุการใช้งานของวัสดุในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของศุภาลัยทั่วประเทศ รวมถึงในโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2565 อีก 34 โครงการ ทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของศุภาลัย สามารถประหยัดค่าน้ำประปา อาทิเช่น การเลือกใช้ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ คอตโต้ ช่วยลดการใช้น้ำในครัวเรือนได้ถึง 516,787,053 ลิตรต่อปี

 

การเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลาก “SCG Green Choice”  ยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตวัสดุ 564 ตัน เทียบเท่าปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 47,000 ต้นภายใน 1 ปี ด้วยการใช้วัสดุคอนกรีตรักษ์โลก ซีแพค อิฐมวลเบา คิวคอน และไม้เชิงชาย เอสซีจี ขณะที่กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง เซรามิก กระเบื้องเกรซพอสเลน กระเบื้องโมเสก คอตโต้ ช่วยประหยัดน้ำจากการผลิตวัสดุ 7,650,132 ลิตร

 

อีกทั้งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี ทดแทนการใช้ทรายธรรมชาติ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์  โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี  ประหยัดการใช้เหล็ก การใช้วัสดุต่างๆ ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละโครงการของศุภาลัย