เปิดประวัติ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก หลังเกิดเหตุนักเรียนยิงเพื่อนเสียชีวิต

15 กันยายน 2565

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เปิดประวัติและที่มา หลังเกิดเหตุนักเรียนยิงเพื่อนเสียชีวิตในห้องคอมพิวเตอร์ อ่านรายละเอียดที่นี่

วันที่ 16 กันยายน 2565 จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (15 ก.ย.) ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุก พกปืนเข้ามาในโรงเรียนและยิงเพื่อนเสียชีวิตจำนวน 1 คน ในห้องคอมพิวเตอร์

 

เปิดประวัติโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 โดยพระครูอธิการธูป จันทะโชโต เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุก เป็นผู้สร้าง ในระยะแรกรับเฉพาะนักเรียนชายไว้เข้าเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญ เป็นสถานศึกษา

  • ปี 2523 พระครูวิบูลนนทกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุก ผู้อุปการะโรงเรียนได้ขอที่ดินจำนวน 5 ไร่ จากคุณสำรวย รัตนผลิน เพื่อสร้างอาคารเรียน
  • ปี 2539 พระครูวิบูลนนทกิจ เป็นประธานในการหาเงินถมดินจำนวน 2,100,000 บาท และทางราชการให้งบประมาณ 3,100,000 บาท สร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ชื่อว่า "อาคารสำรวย รัตนผลิน"
  • ปี 2542 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 4 ชั้น 24 ห้องเรียน ชื่อว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" และได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่ 99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

 

  • ปี 2547 พระครูวิบูลนนทกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุก เป็นประธานในการจัดหาทุน สร้างอาคารแบบ 2/28 ปรับปรุง จำนวน 1 หลัง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ชื่อว่า " อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ" เป็นเงิน 7,300,000
  • ในปัจจุบันโรงเรียนวัดลาดปลาดุกเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,347 คน มีอาคาร 3 หลัง เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ในหมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
  • ผู้บริหารโรงเรียนคน ปัจจุบัน คือ นายศุภชัย  ภุมรินทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564.

 

ที่มา: โรงเรียนวัดลาดปลาดุก