คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 23.40 ล้านคน

15 ก.ย. 2565 | 09:35 น.

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 23.40 ล้านคน เผยผู้ได้สิทธิไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรก 3.07 ล้านราย

วันนี้ 15 กันยายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com    ดังนี้

 

 • มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน 23.40 ล้านคน
 • ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ
 • แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 วัน) มีจำนวนประมาณ 3.07 ล้านราย

 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายให้กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือดังกล่าว มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.32 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 22,902.04 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

 

 

คนละครึ่งเฟส5

 •  โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.06 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,402.30 ล้านบาท
 •  โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 860,550 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 171.08 ล้านบาท
 •  โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯ จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 20,189.17 ล้านบาท
 • และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 139.49 ล้านบาท
 • รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน
 • และมียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท
 • โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 1,019.05 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท
 • และกิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 • มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.46 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.02 หมื่นราย

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

 • มียอดใช้จ่ายสะสม 654.97 ล้านบาท
 • แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 337.20 ล้านบาท
 • และรัฐร่วมจ่าย 317.77 ล้านบาท
 • โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.89 หมื่นราย