svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านช่องทางไหนคลิกอ่านที่นี่

17 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางลงทะเบียนแล้วบนเว็บไหนคลิกอ่านด่วนที่นี่

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ โดยกำหนดวัน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

 

วันลงทะเบียน

วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

 

ลงทะเบียนผ่าน 2  ช่องทางดังนี้

 • ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ที่ www.mof.go.th (คลิกที่นี่)  หลังจากนั้นคลิกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ล่าสุดยังไม่เปิดระบบ)
 • กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว (คลิก) ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ

 

 ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 7 หน่วยงาน คือ

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด)
 • กรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)
 • และสำนักงานเมืองพัทยา

 

สำหรับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ มีดังนี้

 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมสรรพากร
 • กรมการปกครอง
 •  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรุงเทพมหานคร
 • เมืองพัทยา
 • กรมที่ดิน
 •  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • การยางแห่งประเทศไทย
 •  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 •  กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการกงสุล
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 •  กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 •  กรมควบคุมโรค
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรมหม่อนไหม
 •  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 •  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 •  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

คุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์

 

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ร่วมกับ 47 หน่วยงาน ว่า ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะมีการตรวจคัดกรองคุณสมบัติที่ละเอียดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ถึง 47 หน่วยงาน ซึ่งมากกว่าครั้งก่อนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ 23 หน่วยงานเท่านั้น

 

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนในครั้งนี้ ประมาณ 13-15 ล้านคน และคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบันที่ 48,000 ล้านบาทต่อปี.

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง