คนละครึ่งเฟส5 ร้านค้ารายเก่า-ใหม่ สมัครคนละครึ่งต้องทำอย่างไรบ้าง

06 ส.ค. 2565 | 08:30 น.

คนละครึ่งเฟส5 ร้านค้ารายเก่า เเละรายใหม่ เช็ควิธีสมัคร เงื่อนไขลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งต้องทำอย่างไรบ้าง

"คนละครึ่งเฟส5" ครม.เคาะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน

สำหรับการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการร้านค้า ทั้งร้านค้ารายเก่า เเละรายใหม่ มีวิธีสมัครคนละครึ่งต้องทำอย่างไรบ้าง  

เงื่อนไขสมัครร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid)
 • การซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

 

เริ่มลงทะเบียนร้านค้าใหม่เมื่อไหร่

 • ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 โดยมีช่องทางดังนี้
 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 • ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

 

วิธีลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 5

 • มีบัญชีกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา
 • เข้าเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com
 • กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน พร้อมยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 • สมัครแอปถุงเงิน(กรณียังไม่มี)
 • เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม เลือกโครงการคนละครึ่ง
 • เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อร้านค้าเพื่อสำรวจกิจการ
 • แจ้งผลอนุมัติผ่าน Notification บนแอปถุงเงิน และ SMS

 

วิธียืนยันสิทธิร้านค้าคนละครึ่ง รายเก่า

 • เข้าแอปถุงเงิน กดแบนเนอร์ "โครงการคนละครึ่ง"
 • กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการสำเร็จ
 • รับขำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชน