เช็คเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com สถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

10 ธันวาคม 2565

ประกันรายได้ข้าว 2564/65 ตรวจสอบสถานะ เช็คสิทธิรับเงินส่วนต่างราคาข้าวทุกงวด ทั้ง 33 งวด ผ่าน chongkho.inbaac.com แบบไหนได้เงินชัวร์

ประกันรายได้ข้าว 2564/65 หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านครัวเรือนจะได้รับเงินโดยโอนตรงเข้าบัญชีอย่างโปร่งใสจากรัฐบาล

 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ปี 2565/2566 ผ่านออนไลน์ได้แล้ว รวมทั้งเงินช่วยเหลือชาวนา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการคู่ขนานด้วย

อัพเดท: 

 

กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการประกันรายได้ข้าว กำหนดการจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าวให้กับเกษตรกรปีการผลิต 2565/ 2566 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกๆ7วัน จำนวน 33 งวด

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ให้เกษตรกรกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน  โดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com สถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าว

 • แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family
 • ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com เช็คสถานะคลิกที่นี่

3 มาตรการหลัก ประกันรายได้ข้าว 2565/66

 1. การจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนา วงเงิน 18,700 ล้านบาท
 2. มาตรการคู่ขนาน วงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อก 
 3. การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิตไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ วงเงิน 55,000 ล้านบาท

หลักกเณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว2565/66

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท รายละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท รายละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท รายละไม่เกิน 16 ตัน

เช็คสิทธิ์ประกันรายได้ข้าว64/65 สถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

 • กรณีสมัครแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAAC Family หากได้รับเงินแล้ว จะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับธ.ก.ส. แจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี ตามภาพด้านล่าง

SMS แจ้งผลการจ่านเงินประกันรายได้ข้าว

กรณีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

 • หากขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ) ตามภาพด้านล่างแสดดงว่าท่านไม่มีสถานะเป็นเกษตรกร

สถานะไม่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าว

 

 • กรณีได้รับเงินชัวร์ จะปรากฎข้อความโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565/2566 เลขที่บัญชีวันที่โอน สาขาธกส. สถานะ สำเร็จตามภาพด้านล่าง

สถานะได้เงินประกันรายได้ข้าวแบบชัวร์ๆ

ล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 ฤดูกาล 2565/2566 วงเงินรวมประมาณ 81,200 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

 

โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 ฤดูกาล 2565/2566 แยกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. การจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนา วงเงิน 18,700 ล้านบาท
 2. มาตรการคู่ขนาน วงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อก 
 3. การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิตไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ วงเงิน 55,000 ล้านบาท

ประกันรายได้ข้าว-ไร่ละพัน จ่ายเงินวันไหน

 • นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดแรกเข้าบัญชีเกษตรกร หลังจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 จากการประมาณการคาดว่าเงินงวดแรก จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565