บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ลงทะเบียนแล้วสถานะไมผ่านเช็กอัพเดทด่วน

20 กันยายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่สถานะไม่ผ่าน ระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสถานะบนเว็บไซต์อัพเดทอีกรอบดูเลย

วันนี้ 20 กันยายน 2565 จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ลงทะเบียนในวันที่ 5-8 กันยายน สามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th เมื่อวันศุกร์ที่ 16  กันยายน ที่ผ่านมา  โดยกดปุ่มสีส้ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

  • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • กรอก วัน เดือน ปี 
  • คลิก ตรวจสอบข้อมูล

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏว่าหลังจาก กระทรวงการคลัง ให้ตรวจสอบสถานะมีผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ และ ไม่สมูบูรณ์ ดันี้

  • สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ รวม 4,282,429 ราย
  • จากทั้งหมด 5,246,699 ราย
  •  โดยผู้ที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลในเดือนมกราคม 2566

ส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า “สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” อีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ได้เปิดให้อัพเดทสถานะอีกรอบ โดย กระทรวงการคลัง ได้แจ้งว่า

 

 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ลงทะเบียนแล้วสถานะไม่สมบูรณ์อ

 

 

กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า

1. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส"

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย"

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป.