svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ซีพีเอฟหนุนคณะแพทย์จุฬาฯวิจัยป้องกัน "ไข้หวัดนก-โควิด" ลามจากสัตว์สู่คน

13 กันยายน 2565

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนก-โควิดต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอีก 1 ล้านแก่คณะแพทยศาสตร์ใช้วิจัยป้องกันติดเชื้อจากสัตว์สู่คน พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของบริษัท

 

รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เผยว่า ได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019(โควิด-19) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

 

ซีพีเอฟหนุนคณะแพทย์จุฬาฯวิจัยป้องกัน "ไข้หวัดนก-โควิด" ลามจากสัตว์สู่คน

 

นายสัตวแพทย์นรินทร์  ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสัตว์ปีก เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเล็งเห็นความสำคัญงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการวิจัยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสซึ่งทุ่มเทให้กับการวิจัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะติดจากสัตว์สู่คน โดยบริษัทให้ทุนวิจัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 และเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ซีพีเอฟจึงต่อยอดการสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา-2019 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 

 

ซีพีเอฟหนุนคณะแพทย์จุฬาฯวิจัยป้องกัน "ไข้หวัดนก-โควิด" ลามจากสัตว์สู่คน

 

การมอบทุนวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ทางศูนย์ฯ สามารถทำการศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และยังคงมีการเฝ้าระวังที่เข้มงวดต่อไป ที่สำคัญยังนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการตรวจประเมิน และยังสามารถนำผลการวิจัยของคณะแพทย์จุฬาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของบริษัท ทำให้มีวิธีการตรวจโรคที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 ซีพีเอฟก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือ

 

ซีพีเอฟหนุนคณะแพทย์จุฬาฯวิจัยป้องกัน "ไข้หวัดนก-โควิด" ลามจากสัตว์สู่คน

 

สำหรับเงินสนับสนุนในครั้งนี้จำนวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เพื่อใช้เป็นทุนศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนก จำนวน 6 แสนบาท ซึ่งบริษัทได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา-2019 จำนวน 4 แสนบาท