ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" เป็นเวนิสแห่งใหม่ ติด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

10 ก.ย. 2565 | 23:18 น.

อพท. ดันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแห่งใหม่ คาดปีนี้ได้ความชัดเจน เตรียมส่งชิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนติด 100 แห่งของโลก ดึง สกสว. วิจัยและพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง

นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. เตรียมผลักดันให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแห่งใหม่ของ อพท. เบื้องต้นการดำเนินการดังกล่าว น่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ก่อนจะเสนอคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

"ภายใน 2-3 เดือนนี้ อพท.จะผลักดันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่พิเศษแห่งใหม่เข้าอนุกรรมการ อพท. และเสนอเข้าบอร์ดใหญ่ จากนั้นจึงเสนอให้ ท.ท.ช. พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีงบประมาณมาดำเนินการ และเสนอให้ที่ประชุมครม. รับทราบ ก่อนจะประกาศพื้นที่พิเศษอย่างเป็นทางการ"

การท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่สีเขียวเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

 

ขณะเดียวกันยังเตรียมผลักดันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้เข้าสู่การไค้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก หรือ Green Destinations Top 100 ของ Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

 

นางสาววัชรี กล่าวว่า ล่าสุด อพท.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานสากล โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก สกสว. ซึ่ง อพท. และ สกสว.ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง

 

นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากระดับชุมชนสู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว โดยชุมชน รวม 6 เส้นทาง ใน 6 ตำบล ด้วยการสร้างจุดเด่น ซึ่งอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาต่อยอด เป็นจุดขายสู่การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง

 

ทั้งนี้ อพท. ได้นำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand มาใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการออกแบบเส้นทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และการทำตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุดคือ ยกระดับให้คุ้มบางกะเจ้า เป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงวิถีชีวิตและเชิงนิเวศ ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC 

 

การท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่สีเขียวเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

 

สำหรับ 6 เส้นทางที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย

  1. เส้นทางสาย Cool ไปกับพื้นที่สีเขียวเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า
  2. เส้นทางสายชิมลิ้มรสหลากหลาย สไตล์บางกะเจ้า
  3. เส้นทางสายธรรมะศรัทธาที่คุ้งบางกะเจ้า
  4. เส้นทางสาย Learn&Play สัมผัสเสน่ห์คุ้งบางกะเจ้า
  5. เส้นทางสายสุขภาพดีที่คุ้งบางกะเจ้า
  6. เส้นทางสายตามรอยศาสตร์พระราชาแห่งคุ้งบางกะเจ้า 

 

นอกจากนี้ยังได้กำหนดเทศกาลที่คงอัตลักษณ์และวิถีของชุมชนบางกระเจ้าใน 2 เทศกาล ประจำปี ได้แก่ เทศกาลพิธีแห่หงส์-ธงตะขาบ และ พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี 

 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าขึ้น

 

โดยมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มีเป้าหมายพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เป็นเวนิสแห่งใหม่ของไทย พร้อมกับหาทางดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากขึ้น

 

การท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่สีเขียวเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

 

สำหรับปัจจุบันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1 แสนคน สร้างรายได้ท่องเที่ยวประมาณ 8-10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ 30% ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชมชุน และธรรมชาติ