ลุยต่อ “ทช.” สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ คุมพื้นที่ 5 จังหวัด เสร็จปีไหน

30 ส.ค. 2565 | 06:53 น.

“ทช.” เปิดแผนคืบหน้าสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จ.ชุมพร กว่า 6.7 กม. คาดดำเนินการแล้วเสร็จปี 66 กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 105.440 ล้านบาท  ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 15 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) และงานวางท่อ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเท้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2566

 

 

 

ทั้งนี้ในปี 2565 ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 19+891 อยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 เชื่อมต่อกับ ทล.4002 ช่วง กม.ที่ 13+100 ด้านขวาทางห่างจากปากน้ำหลังสวน 1.5 กิโลเมตร ติด อ.หลังสวน จ.ชุมพร สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 26+644 ห่างจากหาดละแม จ.ชุมพร 1.5 กิโลเมตร ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร รวมระยะทาง 6.753 กิโลเมตร โดยจะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง 
 

ลุยต่อ “ทช.” สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ คุมพื้นที่ 5 จังหวัด เสร็จปีไหน

นอกจากนี้โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 31.984 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 83 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 

ลุยต่อ “ทช.” สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ คุมพื้นที่ 5 จังหวัด เสร็จปีไหน

สำหรับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล พัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย