svasdssvasds

กรมปศุสัตว์ลุยแจกหญ้าอาหารสัตว์เมืองคอน ตั้ง 670 คลังเสบียงรับภัยพิบัติ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 ส.ค. 2565 เวลา 6:15 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ลุยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าแจกเสบียง-หญ้าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรพร้อมสานต่องานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุยจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศแล้ว 670 แห่ง

 

รายงานข่าว (14 ส.ค. 2565) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแจกเสบียง-หญ้าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสานต่องานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าร่วม

 

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งจึงได้มีนโยบายจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ วัตถุประสงค์ เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ ได้ตั้งใจบริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

 

กรมปศุสัตว์ลุยแจกหญ้าอาหารสัตว์เมืองคอน  ตั้ง 670 คลังเสบียงรับภัยพิบัติ

 

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้ว จำนวน 670 แห่งทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราชได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้พิจารณาร่วมกันว่า พื้นที่บ้านบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งให้มีคลังเสบียงสัตว์

 

ทั้งนี้เพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูน้ำหลากมานานหลายปี สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่มากถึง 75 ครัวเรือน ซึ่งมีโค - กระบือที่ได้รับผลกระทบจำนวน 315 ตัว

 

กรมปศุสัตว์ลุยแจกหญ้าอาหารสัตว์เมืองคอน  ตั้ง 670 คลังเสบียงรับภัยพิบัติ

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุงได้สนับสนุนเสบียงสัตว์ หญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 5,000 กิโลกรัมเพื่อสนับสนุนให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลบางจากและอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์จำนวน 30 ชุด

 

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมแปลงผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่หลังจากน้ำลด และเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป

 

ชมคลิปอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช

 

กรมปศุสัตว์ลุยแจกหญ้าอาหารสัตว์เมืองคอน  ตั้ง 670 คลังเสบียงรับภัยพิบัติ

 

รายงานข่าวเผยว่า นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์(พันธุ์ไก่ไข่)พระราชทานแก่โรงเรียน และเกษตรกร

 

กรมปศุสัตว์ลุยแจกหญ้าอาหารสัตว์เมืองคอน  ตั้ง 670 คลังเสบียงรับภัยพิบัติ

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและสานต่อโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ และประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น บนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆ กรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้น และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด