"ประกันสังคม"คืนเงิน ลดอัตราเงินสมทบ ม.40 ผู้ที่จ่ายเต็ม ดูไทม์ไลน์ที่นี่

08 สิงหาคม 2565

"ประกันสังคม" คืนเงิน กรณีลดอัตราเงินสมทบ ให้ผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเต็ม รวม 2 ช่วง ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบแรกเริ่มวันนี้ 8 ส.ค. 65 เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

เกาะติดมาตรการเยียวยา"ประกันสังคม" กรณีสำนักงานประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น  

 

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเงินสมทบเต็มในงวดดังกล่าว  ล่าสุด"ประกันสังคม" มีกำหนดการคืนเงิน กรณีลดอัตราเงินสมทบ ให้ผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเต็ม งวดเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 และงวดเดือน กพ.-ก.ค. 65 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบแรกเริ่มวันนี้ 8 ส.ค. 65 แบ่งไทม์ไลน์การคืนเงิน ดังนี้

ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ได้รับระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565  ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

 

ผูกบัญชีก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้รับระหว่างวันที่ 14-16 กันยายบน 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน