svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมขนส่ง” เปิดต่อใบขับขี่ 2565 นอกเวลาราชการ ถึงเมื่อไร-เวลาไหนบ้าง

06 สิงหาคม 2565

“กรมขนส่ง” เปิดให้บริการต่อใบขับขี่ 2565 นอกเวลาราชการ ถึงเมื่อไร-เวลาไหนบ้าง เผยช่องทางต่อใบขับขี่-จองคิวต่อใบขับขี่ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. เพื่อรองรับการให้บริการการต่อใบอนุญาตขับรถ โดยมีผู้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และมีผู้มาใช้บริการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5,068 ราย สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว  จำนวน 14,375 ราย รวมทั้งสิ้น 19,443 ราย และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565-กันยายน 2565 ได้เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาเพิ่มเติมในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น โดยการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการในวันเสาร์ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  

 

 

ทั้งนี้การต่อใบขับขี่ 2565 กรมฯจะเปิดให้บริการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภาคกลาง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี   
 

สำหรับผู้สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และสำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ในช่วงเย็นของวันทำการ หรือในวันเสาร์ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน    

“กรมขนส่ง” เปิดต่อใบขับขี่ 2565 นอกเวลาราชการ ถึงเมื่อไร-เวลาไหนบ้าง

อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing โดยให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค