svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บอร์ด กยท.ปรับแผนช่วยสวนยาง ไฟเขียว "โอนเงินเข้าบัญชี" ซื้อปุ๋ยรอบต้นฤดูฝน

02 สิงหาคม 2565

"ณกรณ์ ตรรกวิรพัท" เผย บอร์ดกยท.ปรับแผนการจัดซื้อปุ๋ยช่วยเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝน  มาเป็นการจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศปีนี้แปรปรวนฝนมาเร็วกว่าปกติ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า  การประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กยท. ปรับเปลี่ยนดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรเนื่องจากฤดูฝนปีนี้ฝนมาค่อนข้างเร็วและแปรปรวน  

 

ถ้าหาก กยท. ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลน ตามมติของคณะกรรมการ กยท. ก่อนหน้านี้นั้น ระยะเวลาดำเนินการจะไม่สอดคล้องหรือทันกับความต้องการใส่ปุ๋ยฤดูต้นฝนของเกษตรกรชาวสวนยาง  

 

ประกอบกับเกษตรชาวสวนยางส่วนหนึ่งได้มีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยการสํารองเงินเพื่อซื้อปุ๋ยไปบ้างแล้ว ก็จะได้นำเงินส่วนนี้ไปชดเชยเงินที่สำรองซื้อไปก่อนดังกล่าว

บอร์ด กยท.ปรับแผนช่วยสวนยาง ไฟเขียว "โอนเงินเข้าบัญชี" ซื้อปุ๋ยรอบต้นฤดูฝน

อย่างไรก็ตามแม้ กยท.จะจ่ายเงินจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงก็ตาม  แต่ กยท.จะแนะนำการใช้สูตรปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกร เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพง  

 

ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินนั้นให้เป็นไปตามที่ กยท. กําหนด โดยใช้หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ พร้อมกับรายงานการตรวจสวนแบบกลุ่มที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองการใส่ปุ๋ย 

 

สำหรับการดำเนินการในช่วงรอบปลายฤดูฝน 2565 คณะกรรมการ กยท.  ยังคงมติเดิมคือ ให้ กยท.ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี  และให้ กยท.พิจารณาการปรับการใช้ชนิดปุ๋ย

 

จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี  เพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและขาดแคลน  โดยปรับสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่   ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเพียงพอในการจัดการปุ๋ย

บอร์ด กยท.ปรับแผนช่วยสวนยาง ไฟเขียว "โอนเงินเข้าบัญชี" ซื้อปุ๋ยรอบต้นฤดูฝน

 “การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบ ปลายฤดูฝนปี 2565  มีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการ และผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณภาพปุ๋ย โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของ กยท. ก่อนที่จะส่งมอบปุ๋ยให้เกษตรกรตามแผนที่วางไว้  ซึ่งจะทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพตรงตามความเหมาะสมของสวนปลูกยางที่ปลูกในแต่ละพื้นที่" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

 

 ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา37 วรรค 2 เรื่อง การปลูกแทน ให้ส่งเสริมและสนับสนุน

 

โดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ในอัตรา 16,000 บาทต่อไร่  และมติของ คณะกรรมการ  กยท.การบริหารจัดการปุ๋ยให้ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและ ขาดแคลน