svasdssvasds

เปิดวาระครม. วันนี้ ถกปมร้อนข้อพิพาท “เหมืองทองอัครา”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ส.ค. 2565 เวลา 23:30 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด กรณีเหมืองทองอัครา พร้อมติดตามวาระอื่น ๆ ที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา ได้ที่นี่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาหลายเรื่อง โดยไฮไลท์วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด กรณีเหมืองทองอัครา ให้ที่ประชุมรับทราบ

 

ภายหลังจากในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ครั้งล่าสุด ฝ่ายค้านได้หยิบยกกรณีข้อพิพาทเรื่องเหมืองทองอัครา ขึ้นมาโจมตีรัฐบาลหลายประเด็น ซึ่งในการประชุมครม. วันนี้ต้องจับตาดูท่าทีของรัฐบาลว่า จะหารือถึงเรื่องนี้อย่างไร

ภาพประกอบ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ในช่วงก่อนการประชุมครม. ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เริ่มจาก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

ขณะที่ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะ เข้าพบนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 54

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระการประชุมครม. วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ

  • กระทรวงการคลัง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
  • รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
  • กระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชื่อมคลองวังโตนด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
  • สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

 

วาระเพื่อพิจารณา 

  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเสนอการแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด รวมทั้งเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ของสำนักงานธนานุเคราะห์
  • กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2565) ฉบับปรับปรุง มาตรฐานสถิติ และการปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
  • สำนักงานศาลปกครอง เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) 
  • สำนักงาน ปปง. เสนอขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย พ.ศ.2565-2570

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด