6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ

31 ก.ค. 2565 | 17:45 น.

6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ นำเข้าสินค้าพุ่งเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่นๆพุ่งสูงถึง888% รองลงมาเป็นสินค้าเชื้อเพลิงนำเข้าสูงถึง91%  ตามด้วยสินค้าทุน-สินค้าอุปโภคบริโภค ลุ้นครึ่งปีหลังไทยขาดดุลลดลง

ได้เห็นตัวเลขการส่งออกไทยในช่วง6เดือนที่กระทรวงพาณิชย์แถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วว่าขยายตัวในทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) การส่งออก มีมูลค่า 149,184.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 12.7%  แต่การนำเข้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 155,440.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 21% เพิ่มขึ้นจากปี2465ที่มีมูลค่านำเข้าที่128,507ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี2560 

6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ

ขณะที่ 6 เดือนแรกของปีนี้ไทยขาดดุลการค้า มูลค่า6,255.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ5ปีเช่นกัน สาเหตุหลักๆมาจากต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงาน ค่าขนส่งและการขาดแคลนวัตุถดิบ และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบบางอย่างและไทยต้องนำเข้า โดนเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก

6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ

ในขณะที่มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท ภาพรวมครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) การส่งออก มีมูลค่า 4,945,248 ล้านบาท ขยายตัว23.1% การนำเข้า มีมูลค่า 5,223,277 ล้านบาท ขยายตัว 32%สูงสุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี2560  และไทยขาดดุลการค้ามากถึง 278,029 ล้านบาทในรอบ5ปีเช่นกัน

6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ

โดยสินค้านำเข้าหลักๆคือ สินค้าเชื้อเพลิง โดยครึ่งปีแรก(มกราคม-มิถุนายน) มีการนำเข้าสูงถึง32,140ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น91% สูงกว่าปี2564ที่มีการนำเข้าทั้งปีที่มูลค่า39,212ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ44% แบ่งเป็น น้ำมันดิบ20,770ล้านดอลลาร์สรัฐ เพิ่มขึ้น102%  น้ำมันสำเร็จรูป 3,058ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% ก๊าชธรรมชาติปิโตเลียม 5,892ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น185%เป็นต้น

 

6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ

สินค้าทุน ครึ่งปีแรก(มกราคม-มิถุนายน) มีมูลค่า34,543ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น10% เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มีมูลค่านำเข้า10,638ล้านดอลลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น6.5% เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ มูลค่า10,148ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น6.5%เป็นต้น

สินค้ากึ่งวัตถุดิบและสำเร็จรูปครึ่งปีแรก(มกราคม-มิถุนายน) มีมูลค่า 64,238ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น11.8%  เช่น เคมีภัณฑ์ นำเข้ามีมูลค่า11,004ล้านดอลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น10.7% เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ นำเข้ามีมูลค่า8,660ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น9.9% อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่านำเข้า12,088ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น28%เป็นต้น

6เดือนไทยขาดดุลการค้า6.2พันล้านดอลลาร์ฯ

สินค้าอุปโภคบริโภคครึ่งปีแรก(มกราคม-มิถุนายน)มีมูลค่า16,622ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น9.4% เช่น ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม มีมูลค่านำเข้า2,463ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น27% เป็นต้น

อาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่นๆครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน)มีมูลค่านำเข้า1,976ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น888%

จากตัวเลขการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการส่งผลให้ครึ่งแรกแรกไทยขาดดุลการค้าสูงสุดในรอบ5ปี ซึ่งคงต้องมาลุ้นในช่วงครึ่งปีหลังว่าไทยยังขาดดุลการค้าลดลงหรือไม่