svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปตท.-สินแพทย์-วิภารามผุดแนวคิดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้วสร้างมูลค่าเพิ่ม

26 กรกฎาคม 2565

ปตท.-สินแพทย์-วิภารามผุดแนวคิดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้วสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านโครงการคุณรักโลก โลกรักคุณ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการร่วมมือกับโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภารามทำโครงการ “คุณรักโลก โลกรักคุณ

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่ม ปตท. หรือ PRISM กับ โครงการ “Youเทิร์น แพลตฟอร์ม” 
 

โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งจุดรับซองยาใช้แล้วในพื้นที่โรงพยาบาลสินแพทย์ 4 สาขา ได้แก่ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ เสรีรักษ์ และ รามอินทรา และโรงพยาบาลวิภาราม 2 สาขา ได้แก่ พัฒนาการ และ ชัยปราการ ในระยะทดลองดำเนินการ 

 

ปตท.-สินแพทย์-วิภารามผุดแนวคิดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้วสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

เพื่อทำการเก็บข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกจากซองยาใช้แล้วมา upcycling ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

"ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. และเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ในครั้งนี้ ยังมีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาการจัดการขยะพลาสติกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต ในทุกอุตสาหกรรม จึงจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน"