คืบหน้า “ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช” ถึงไหนแล้ว

25 ก.ค. 2565 | 06:39 น.

“ทล.” อัพเดทถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท คืบหน้ากว่า 85% คาดแล้วเสร็จปี 66 เร่งแก้ปัญหารถติดถนนมิตรภาพ รองรับการขยายตัวผังเมืองรวมในอนาคต

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (วงแหวนรอบเมืองโคราช) งบประมาณรวม 12,429 ล้านบาท ใกล้แล้วเสร็จ มีระยะทางทั้งหมด 110 กิโลเมตร คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 85 ปัจจุบันยังเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15 จากงบประมาณรวมทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการปี 2566 ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้บางส่วน ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คืบหน้า “ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช” ถึงไหนแล้ว

ขณะเดียวกันการก่อสร้างของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 11 ตอน ได้แก่ ทิศเหนือ 4 ตอน (ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และทิศใต้ 7 ตอน (ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 5 ตอน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม ในปี 2549 ได้ฤกษ์ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ เริ่มตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 205 – ทางหลวงหมายเลข 224 

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต  

 

คืบหน้า “ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช” ถึงไหนแล้ว

 

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด ถือเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา - กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา