ส่องแผนสร้างถนนแยกทางหลวงสาย 3097 เชื่อมศูนย์ราชการนครปฐม ถึงไหนแล้ว

03 มี.ค. 2565 | 13:03 น.

ทช.ลุยสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 ทางลัดเชื่อมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม วงเงิน 440 ล้านบาท แก้ปัญหารถติด คาดแล้วเสร็จในปีนี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า  ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 74 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในปี 2565 รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ส่องแผนสร้างถนนแยกทางหลวงสาย 3097 เชื่อมศูนย์ราชการนครปฐม ถึงไหนแล้ว

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่จำเป็นและสำคัญของจังหวัด ในปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมมีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน

ส่องแผนสร้างถนนแยกทางหลวงสาย 3097 เชื่อมศูนย์ราชการนครปฐม ถึงไหนแล้ว

ทั้งนี้การก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นการแบ่งเบาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจรเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง