มีเฮ “คมนาคม” สั่งเบรกขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT

29 มิ.ย. 2565 | 04:59 น.

“คมนาคม” เบรกรฟม.-BEM ขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT เพิ่ม 1 บาท ถึงสิ้นปีนี้ ยันค่าโดยสารคงที่ 17-42 บาท หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังเป็นประธานในการประชุม เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เข้าร่วมประชุม 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน จากปัจจุบันอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 17 ถึง 42 บาท เป็น 17 ถึง 43 บาท โดยเพิ่มขึ้น 1 บาท สำหรับการเดินทางสถานีที่ 6 9 11 และ 12 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น 
 

สำหรับการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนั้นเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน โดยคำนวณตาม CPI ในรอบนี้ต้องปรับขึ้น 1 บาท จำนวน 4 สถานี โดยคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอน เนื่องจากจะต้องมีการประกาศล่วงหน้า 30 วัน 

 

มีเฮ “คมนาคม” สั่งเบรกขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT

นายศักดิ์สยาม  กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร จึงได้ร่วมหารือกับ BEM ในฐานะผู้รับสัมปทาน เพื่อหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาระค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบัน โดยคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ในราคาเดิม เริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท 
 

นอกจากนี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 50% และสำหรับนักเรียน นักศึกษา 10 % ของอัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไป ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ราคาที่เหมาะต่อการครองชีพของประชาชน

มีเฮ “คมนาคม” สั่งเบรกขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT