svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

27 มิ.ย.นี้ "กรมขนส่ง" เปิดลงทะเบียนไรเดอร์ผ่านแอป เยียวยาแกร็บป้ายขาว

27 มิถุนายน 2565

"คมนาคม" สั่งกรมขนส่งถกตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ เยียวยาแกร็บป้ายขาว ลุยเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเริ่ม27มิ.ย.-26 ก.ค.นี้ ดึงเข้าระบบป้ายเหลือง พร้อมยืดเวลาสั่งหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มไรเดอร์ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “Grab” จะหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้การรับรองแอปพลิเคชัน สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องไม่มีการให้บริการที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายโดยการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลไปรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชัน ทำให้ไรเดอร์เผชิญภาวะตกงานกะทันหัน ขาดรายได้ในการดำรงชีพในปัจจุบัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมฯได้ร่วมหารือกับตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ทั้งรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่ยื่นข้อเรียกร้อง พร้อมกับเชิญนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือการประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ทุกกลุ่มสามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ชัดเจนรวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ และสามารถนำไปพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ได้ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-26 กรกฎาคม 2565 เมื่อครบกำหนดแล้ว จะนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านระบบแอปพลิเคชันร่วมกับคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) โดยจะพิจารณาแนวทางการเปิดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดต่อไป พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มต้องปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้เกิดเป็นธรรม ในการให้บริการ และไรเดอร์สามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับลงทะเบียนไรเดอร์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนที่ชัดเจน และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

27 มิ.ย.นี้ "กรมขนส่ง" เปิดลงทะเบียนไรเดอร์ผ่านแอป เยียวยาแกร็บป้ายขาว

สำหรับกรณีที่กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือถึง Grab เพื่อให้พิจารณาหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ภายใน 30 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการและไรเดอร์ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มไรเดอร์สามารถปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ มีการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด