svasdssvasds

อาเซียน-สหรัฐฯ ดันแผนเชื่อมข้อมูลดิจิทัล-ระบบการเงินสีเขียว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 มิ.ย. 2565 เวลา 7:20 น.

‘อาเซียน หารือ สหรัฐฯ’ เล็งจัดสัมมนาด้านการค้า-สิ่งแวดล้อม หนุนผู้ประกอบการสตรี พร้อมเดินหน้าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจครอบคลุมถึงปี66 ด้านข้อมูลดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบศุลกากร ทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการใช้ระบบการเงินสีเขียว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 35 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ภายใต้แผนงานความร่วมมือกรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ

 

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนาด้านการค้าและแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดสัมมนาด้านมาตรฐานการค้าดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

นางอรมน กล่าวว่า อาเซียนและสหรัฐฯ ยังมีแผนที่จะจัดสัมมนาด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีให้เข้าถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรีที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา ปี 2565-2566 โดยจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ

 

อาทิ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลที่มีความปลอดภัย มั่นคง และสอดคล้องกันในอาเซียน

 

การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนไปยังสหรัฐฯ การเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้ระบบการเงินสีเขียว (Green Financing)

 

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษา ขยายโอกาส และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองภูมิภาคในระยะยาวต่อไป

 

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.2565) การค้าระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ มีมูลค่า 144,783.68 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 109,351.73 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 35,431.94 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

สินค้าส่งออกสำคัญของอาเซียนไปสหรัฐฯ อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอน เสื้อผ้า และรองเท้า ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของอาเซียนจากสหรัฐฯ อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิงแร่และน้ำมัน เครื่องจักร อากาศยาน และแว่นตา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด