ลงทะเบียนจ้างงานเด็กจบใหม่ U2T for BCG กว่า 68,000 อัตรา ด่วนวันนี้

16 มิ.ย. 2565 | 22:00 น.

เริ่มวันนี้ 17 มิ.ย. กระทรวงอุดมศึกษาฯ เปิดลงทะเบียนจ้างงาน "บัณฑิตจบใหม่-ประชาชน" ทั่วประเทศ 68,350 อัตรา ร่วมโครงการ U2T for BCG ทางออนไลน์ ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ 

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 68,350 คนครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,566.28 ล้านบาทนั้น  

 

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศเปิดให้บัณฑิตและประชาชนที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://u2t.ac.th หรือ คลิกที่นี่ 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://u2t.ac.th

2.จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ Online Community 

3.กดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Google [email protected]

4.กดเลือกใช้บัญชีอื่น

5.กรอก Username หรือ อีเมลที่ได้จากทางมหาวิทยาลัย โดยใช้ @u2t.at.th

6.กรอก Password โดย Password ที่เข้าใช้งานครั้งแรก คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้งาน 

7.กดปุ่ม Accept เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของ google 

8.เข้าสู่ระบบ U2T สำเร็จ 

สำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG นี้ นับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกตำบล โดยรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐกว่า 70 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนกว่า 20 แห่ง ทำร่วมกับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่กว่า 68,350 คน ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี
  • ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาชน ภาคสังคมและภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 กิจกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุน การจัดการตลาด การจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาบรรจุการขนส่งและการกระจายสินค้าและบริการ 


การจ้างงาน 

พื้นที่ 3,000 ตำบล ต่อยอดจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย

  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน5 ปีจำนวน 4 คน/ตำบล
  • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนในพื้นที่จำนวน 4 คน/ตำบล

 

พื้นที่ 4,435 ตำบลใหม่ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย

  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 5 คน/ตำบล
  • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่ 5 คน/ตำบล 

 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ (ตำบล) ทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล TCD ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

ลงทะเบียนจ้างงานเด็กจบใหม่ U2T for BCG กว่า 68,000 อัตรา ด่วนวันนี้

 

ที่มา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม