svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคากี่บาท วันไหน ปรับอีกกี่ครั้ง เช็คเลย

16 มิถุนายน 2565

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคากี่บาท วันไหน ปรับอีกกี่ครั้ง เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลัง กบง. มีมติให้ทยอยปรับขึ้น ระบุรัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคากี่บาท วันไหน ปรับอีกกี่ครั้งเป็นคำถามที่กำลังได้รับความสนใจ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับขึ้น

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ที่ประชุม กบง. วันที่ 15 มิ.ย. 65 มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี (LPG) ขึ้นกิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 378 บาท

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 และจะทยอยปรับขึ้นอีก 15 บาทในเดือน ส.ค. ซึ่งจะทำให้ราคาขยับไปอยู่ที่ 393 บาทต่อถัง 15 กก. และขยับขึ้นเป็น 408 บาทต่อถัง 15 กก.ในเดือนก.ย. 

 

โดยรัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 
 

ปัจจุบันราคาแอลพีจีตามต้นทุนจริงอยู่ที่ประมาณ 460 บาทต่อถัง 15 กก. ซึ่ง กบง. มีกรอบเป้าหมายราคาขายปลีกแอลพีจีอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กก. และหลังจากวันที่ 30 ก.ย.2565 จะมาพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง 

 

สำหรับราคา "ก๊าซหุงต้ม" นั้น มีการปรับขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง ใน 3 เดือน ประกอบด้วย  

 

ราคาก๊าซหุงต้ม ปตท ล่าสุดขึ้นอีกกี่บาท วันไหน

 

  • เดิมตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กก. 

 

  • เดือนเมษายน 2565 ขึ้นเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กก. 

 

  • เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ราคา 348 บาทต่อถัง 15 กก. 

 

  • เดือนมิถุนายน 2565 ราคา 363 บาทต่อถัง 15 กก. 

อย่างไรก็ดี กบง. ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานจัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 

เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ใช้สิทธิ 4 ล้านราย รวมเงินงบประมาณ 220 ล้านบาท