วอลเล็ต สบม.พันธบัตรออมเพิ่มสุขเปิดขาย วันนี้บนแอปฯเป๋าตัง คลิกอ่านที่นี่

12 มิถุนายน 2565

วอลเล็ต สบม.พันธบัตรออมเพิ่มสุข เปิดขายแล้ววันนี้ 13 มิ.ย.2565 ดูวิธีลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข บนแอปฯเป๋าตัง คลิกอ่านที่นี่

วอลเล็ต สบม.พันธบัตรออมเพิ่มสุข เปิดขายแล้ววันนี้ 13 มิ.ย.2565  ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.

 

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • ปีที่ 1-2 : 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3-4 : 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 5 : 3.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% ต่อปี)

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • ปีที่ 1-2 : 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3-6 : 3.50% ต่อปี
 • ปีที่ 7-8 : 4.00% ต่อปี
 • ปีที่ 9-10 : 4.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.60% ต่อปี)

ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคน

ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.และเติมเงิน : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดจำหน่าย : วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานวอลเล็ต สบม.

1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

2. ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.

3. เติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม.

4. ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

ขั้นตอนการติดตั้งวอลเล็ต สบม.

 

ลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง

 • ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 • สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ตั้งค่ารหัสผ่าน

ลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง

 

ลงทะเบียน วอลเล็ต สบม.สำหรับลูกค้าใหม่

 • เลือกสมัครใช้บริการบนการ์ดวอลเล็ต สบม.
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตน
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • สมัครวอลเล็ต สบม.สำเร็จพร้อมใช้บริการ

ลงทะเบียน วอลเล็ต สบม.สำหรับลูกค้าใหม่

 

 

เติมเงินเข้า วอลเล็ต สบม.

 • เลือกเติมเงิน
 • สแกน QR หรือ กรอก Wallet ID เพื่อเติมเงินผ่านพร้อมเพย์
 • เงินเข้าวอลเล็ต สบม.

 

เติมเงินเข้า วอลเล็ต สบม.

 

การผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับ วอลเล็ต สบม. 

เพื่อตัดบัญชี หากต้องการซื้อมากกว่าจำนวนเงินในวอลเล็ต

 • เข้าเมนู Setting (กด รูปฟันเฟือง หน้าแรก) เลือกเมนู ผูกบัญชี กรุงไทยวอลเล็ต(เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
 • ผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ต โดยยืนยันตัวตนด้วย User/Password ของ Krungthai NEXT
 • รับ OTP ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบัญชีกรุงไทย
 • ผูกบัญชีสำเร็จ

การผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับ วอลเล็ต สบม. 

 

การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

 • เลือกซื้อ/ขายพันธบัตร
 • เลือกประเภทพันธบัตรออมทรัพย์
 • ระบุจำนวนเงินและยืนยัน
 • สลิปการสั่งซื้อพันธบัตร

 

การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

 

การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ กรณีผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับวอลเล็ต สบม.

 • เลือกซื้อขาย/พันธบัตร
 • เลือกประเภทพันธบัตรออมทรัพย์
 • ระบุจำนวนเงินและยืนยัน ระบบจะตัดเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้
 • สลิปการสั่งซื้อพันธบัตร จะแสดงข้อความให้ตรวจสอบรายการย้อนหลังได้จาก "รายการย้อนหลัง"

การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ กรณีผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับวอลเล็ต สบม.

 

การตรวจสอบประวัติ การซื้อ-ดอกเบี้ยพันธบัตร

 • เลือกพันธบัตรของฉัน
 • เลือกประเภทพันธบัตรออมทรัพย์
 • เลือกรายการซื้อเพื่อดูประวัติการซื้อพันธบัตร
 • เลือกรายการรับดอกเบี้ยเพื่อดูประวัติการรับดอกเบี้ย

 

การตรวจสอบประวัติ การซื้อ-ดอกเบี้ยพันธบัตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/bond-aompermsook-wallet-facebook

 

เงื่อนไข

 • ผู้มีสิทธิซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 •  ซื้อพันธบัตรฯ ได้ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน.

 

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย