svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้น ดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%

09 มิถุนายน 2565

อานิสงส์เปิดประเทศดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%  เปิดเมือง เดินทางท่องเที่ยว แค่ทองคำโตแรง 509.71% จากการส่งออกไปเก็งกำไรช่วงตลาดขาขึ้น แนะหันใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยย้ำ GIT ต้องเข้มสร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรม

หลังจากที่หลายประเทศเดินหน้าเปิดเมือง เปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19คลี่คลาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ยังมีกำลังซื้อพร้อมที่จะจับจ่าย  สินค้ากลุ่มอัญมณีหนึ่งในสินค้าไลฟ์สไลต์และสินค้าฟุ่มเฟื่อย กลับได้รับความสนใจในการซื้อไปเป็นของฝาก

เปิดประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้น  ดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%

  เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในช่วง 4 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่า 6,574.87 ล้านดอลลารืสหรัฐ เพิ่มขึ้น 167.72% หรือคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 213,709.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.29%  ซึ่งหากหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป มีมูลค่าเหลือ 2,531.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 41.22% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 83,016.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.57% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เปิดประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้น  ดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%

         นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น สหรัฐฯ เพิ่ม 38.21% อินเดีย เพิ่ม 131.10% ฮ่องกง เพิ่ม 4.36% เยอรมนี เพิ่ม 12.65% สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่ม 221.20% สหราชอาณาจักร เพิ่ม 84.15% เบลเยี่ยม เพิ่ม 37.07% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่ม 27.22% ญี่ปุ่น เพิ่ม 13.33% และอิตาลี เพิ่ม 120.21%

 

 

 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องประดับเงิน เพิ่ม 14.24% เครื่องประดับทอง เพิ่ม 43.12% เพชรเจียระไน เพิ่ม 68.11% เครื่องประดับเงิน เพิ่ม 14.24% เครื่องประดับทอง เพิ่ม 43.12% พลอยเนื้อแข็งเจียระไน เพิ่ม 72.49% และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน เพิ่ม 53.48% เครื่องประดับเทียม เพิ่ม 32.01% และเฉพาะทองคำ เพิ่ม 509.71% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการส่งออกทองคำไปเก็งกำไร ในช่วงที่ราคาทองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หลังคนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง

 

เปิดประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้น  ดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%

“ แม้ว่าสถานการณ์การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในรอบ 4 เดือนของปีนี้ ยังคงสดใสในหลายตลาด จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และมีปัจจัยหนุนจากการเปิดเมือง คาดว่าจะทำให้
ภาคการท่องเที่ยวเริ่มมีเม็ดเงินกลับคืนมา แต่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังคงมีความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลต่อการส่งออก ผู้ประกอบการต้องวางแผนทางธุรกิจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละตลาด

เปิดประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้น  ดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%

และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีโดยเฉพาะ RCEP ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถใช้สร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายฐานลูกค้าในภูมิภาค เพื่อกระจายความเสี่ยงของตลาดได้”
 กระทรวงฯได้มอบหมายให้ GIT เร่งเดินหน้ากิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม ได้แก่ การเดินหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ GIT Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศ

เปิดประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้น  ดันส่งออกอัญมณี 4 เดือนพุ่ง 41.22%
เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เทียบเท่าสากล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาค ทั้งด้านฝีมือ แรงงาน และผลิตภัณฑ์ เช่น โครงการมาเหนือ โครงการอีสานโมเดิร์น รวมไปถึงการช่วยในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น eBay , Alibaba และ Shop Channel เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก