“คมนาคม” ถก“ชัชชาติ” ถกสัมปทานสายสีเขียว 13 มิ.ย.นี้

06 มิ.ย. 2565 | 06:53 น.

“คมนาคม” ส่งหนังสือถึง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ แก้ปัญหาสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 13 มิ.ย.นี้ วอนกทม.ส่งข้อมูลจัดซื้อติดตั้งงานระบบการเดินรถไฟฟ้า-เครื่องกลเพิ่มเติม

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมทำหนังสือเชิญไปยังปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการร่วม เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริการจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิด - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง – สุมทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.นี้ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน รวมทั้งขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับคำชี้แจงมาบางส่วนแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัย

 

 

 

ขณะเดียวกันการทำหนังสือถึงกทม.ในครั้งนี้นั้น เนื่องจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริการชุดใหม่ ได้เข้าบริหารราชการ กระทรวงฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ โดยในการนี้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเข้าร่วมหารือด้วย
 

สำหรับการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว  ประกอบด้วย


1.กรุงเทพมหานครชี้แจงว่า มูลหนี้ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและ เครื่องกล) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-ดูคต และช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการระหว่างบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นมูลหนี้ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ก่อขึ้น โดยที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  ทำให้มูลหนี้งานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ที่เกิดขึ้นจึงเป็นมูลหนี้ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เหตุใดจึงนำมูลหนี้ดังกล่าวเป็นภาระของภาครัฐ และกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบไว้ในร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอต่อ ครม.ด้วย
 

2.กรุงเทพมหานครชี้แจงว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ดำเนินการในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและ เครื่องกล) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพธนาคมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมด้วย ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือสอบถามข้อมูลไปยังกรุงเทพมหานคร โดยขอความชัดเจนเกี่ยวกับมูลหนี้ที่เกิดจากการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ซึ่งเป็นสาระสำคัญอยู่ในร่างสัญญาสัมปทานที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าเป็นอำนาจการอนุมัติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและไม่ต้องเสนอสภากรุงเทพมหานครตามที่กรุงเทพมหานครที่แจงใช่หรือไม่

 

 

รวมทั้งกรณีที่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ว่าจ้างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบใด รวมทั้งขอสำเนาเอกสารและขอทราบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

 

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือชี้แจงว่ามูลหนี้งานระบบการเดินรถ รวมทั้งมูลหนี้งานเดินรถไฟฟ้า เป็นมูลหนี้ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่ดำเนินการ จึงไม่อยู่ในอำนวยการอนุมัติของทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้เคยแจ้งให้กระทรวงคมนาคมทราบแล้วว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ดำเนินการตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องและครบถ้วน