svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กรมราง" จับมือ รฟฟท. แก้ปัญหาระบบจ่ายไฟ “สายสีแดง” ขัดข้อง

03 มิถุนายน 2565

"กรมราง" จับมือ รฟฟท.ถกแก้ปัญหาระบบจ่ายไฟสายสีแดงขัดข้อง เร่งหาแนวทางป้องกัน หวั่นขบวนรถเสียหาย กระทบการเดินรถระหว่างวัน

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประชุมหารือ และลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง 

ที่ผ่านมารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมีความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งสาเหตุมาจากการขัดข้องด้านระบบไฟฟ้าบ่อยครั้ง โดยทาง รฟฟท. ได้ชี้แจงว่า เหตุขัดข้องดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้เวลาไม่นาน แต่เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ โดยจำเป็นต้องลดระดับอุปกรณ์รับไฟฟ้า (แพนโทกราฟ) ของรถไฟฟ้าทุกขบวนที่อยู่ในบริเวณแหล่งจ่ายไฟเดียวกันลงก่อน จากนั้นจึงจะจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง และค่อยปรับระดับอุปกรณ์รับไฟฟ้าขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายกับขบวนรถ และอันตรายจากประกายไฟเมื่อมีกระแสไฟฟ้าในระบบ 

"กรมราง" จับมือ รฟฟท. แก้ปัญหาระบบจ่ายไฟ “สายสีแดง” ขัดข้อง

 ทั้งนี้เพื่อป้องกันระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และให้บริการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขร. และ รฟฟท. จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ให้แยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างศูนย์ซ่อมบำรุงกับสถานีกลางบางซื่อที่อยู่บนเส้นทางหลักที่ให้บริการ เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินรถ เนื่องจากปกติศูนย์ซ่อมบำรุงมีกิจกรรมที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากและมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการตัดกระแสไฟฟ้าได้ 

 

"กรมราง" จับมือ รฟฟท. แก้ปัญหาระบบจ่ายไฟ “สายสีแดง” ขัดข้อง
นอกจากนี้ที่ประชุมขอให้ รฟฟท. พิจารณาเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในจุดที่มีความเสี่ยง เช่น ติดตั้งแผ่นป้องกันอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะที่อยู่ใกล้ทางสัญจร ซึ่งมีโอกาสที่วัตถุหรือสิ่งของจะรบกวนอุปกรณ์หรือระบบจ่ายไฟฟ้า ทำให้เกิดการลัดวงจรชั่วคราว และส่งผลให้ระบบตัดกระแสไฟฟ้าตามมา รวมถึงเห็นควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมระยะไกล (SCADA) ให้สามารถเก็บข้อมูลและวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าในอนาคตต่อไป