svasdssvasds

"ม็อบไรเดอร์" บุกพลังงานร้องขอแก๊สโซฮอล์ 38 บาทตลอดปี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 พ.ค. 2565 เวลา 11:15 น. 205

"ม็อบไรเดอร์" บุกพลังงานร้องขอแก๊สโซฮอล์ 38 บาทตลอดปี หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันวันนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ที่กระทรวงพลังงาน ภาคีเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 150 คนที่มาจากรวมกลุ่มกันของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานไรเดอร์ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้รวมตัวกันเดินทางจากเซ็นทรัล เวิล์ด มายังกระทรวงพลังงาน เพื่อเข้ายื่นช้อเรียกร้องต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายฯ เรียกร้องให้รมว.พลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน หรืออธิบดีคนใดคนหนึ่งลงมารับหนังสือด้วยตนเอง เพราะต้องการให้รับทราบถึงปัญหาของประชาชน หากไม่ลงมารับได้ทำการขู่ว่า  จะปิดถนนหน้ากระทรวงพลังงาน

 

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก รมว.พลังงานและปลัดกระทรวงพลังงานปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ จึงได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ชุมนุมและตัวแทนเจ้าหน้าที่กระทรวงว่า ขอให้ปลัดกระทรวงพลังงานรับหนังสือผ่านช่องทางวีดีโอ คอล ที่มีนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทน โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

สำหรับข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 4 ข้อ ประกอบด้วย 

 

  • ขอให้รัฐบาลลดอัตราการเก็บกาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลล์ลง 5 บาทต่อลิตรทันที เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 

  • ขอให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลล์ ไม่เกิน 38 บาท ต่อลิตร ตลอดปี 2565

 

  • ขอให้รัฐบาลงดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเขื้อเพลิงของน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลล์ จนกว่าราคาน้ำมันในกลุ่มนี้จะต่ำกว่า 38 บาทต่อลิตร

 

ม็อบไรเดอร์ บุกพลังงานร้องขอแก๊สโซฮอล์ 38 บาทตลอดปี

 

  • ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อลดค่าครองชีพให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ หากราคาน้ำมันยังคงสูงเป็น

 

อย่างไรก็ตาม หวังว่ารมว.พลังงานจะเข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ถูกมองข้ามปัญหามาโดยตลอด และเร่งรีบออกมาตรการตามนโยบายที่กลุ่มภาคีฯ นำเสนออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงอย่างทันท่วงที

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ราคาน้ำมันเบนซินสูง เป็นผลจากราคาน้ำมันตลาดโลก และการเก็บภาษีน้ำมันยังคงจำเป็น อีกทั้งกองทุนอยู่ในสถานะติดลบรวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการหาแนวทางและเดินหน้าเรื่องกู้เงินอยู่

 

“กระทรวงพลังงานจะนำข้อเสนอเรื่องการลดภาษีสรรพสามิตให้กับกลุ่มน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เข้าหารือกับกระทรวงการคลัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องขอเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพราะมีความเกี่ยวข้องกับรายได้ของรัฐ แต่คงกำหนดระยะเวลาไม่ได้แน่ชัด หากผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ต่อไป”

แท็กที่เกี่ยวข้อง