svasdssvasds

"ลูกเกษตรกรสวนยาง" เช็คด่วน กยท.มอบทุนการศึกษา เรียนป.ตรี ทุนละ 4แสน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ค. 2565 เวลา 12:00 น. 2.4k

กยท.ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เดินหน้ามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4ล้านบาท เป็นสวัสดิการ หวังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน  ดีเดย์ยืนรับทุน 1 มิ.ย.65นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า  กยท.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565  

 

ในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาที่ กยท.กำหนด  แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบปริญาตรีเป็นเวลา 4 ปี  

 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ทั้งนี้สถานบันการศึกษา และหลักสูตรสาขาที่ กยท. กำหนด   ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  จำนวน 1 ทุน  
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน  
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ทุน  
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา  ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จำนวน 1 ทุน  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน    
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน  
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน 

 

"ลูกเกษตรกรสวนยาง" เช็คด่วน กยท.มอบทุนการศึกษา เรียนป.ตรี ทุนละ 4แสน

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา นอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยาง ยกเว้นบุตรบุญธรรมแล้ว จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา  ไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วในสาขาที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา  

 

และที่สำคัญบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสอบเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กยท.กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2565 ให้ได้ก่อน โดยจะต้องมีหลักฐานการตอบรับเข้าศึกษา จากสถานบันการศึกษานั้นๆ


สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th   หรือ www.Rubber.co.th และกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย  

 

จากนั้นให้ไปยืนที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2565 -15 กรกฎาคม 2565

"ลูกเกษตรกรสวนยาง" เช็คด่วน กยท.มอบทุนการศึกษา เรียนป.ตรี ทุนละ 4แสน

ทั้งนี้ กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนดเท่านั้น  โดยจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง รายได้ของครอบครัว  ความมั่งมั่นสู่ความสำเร็จในสาขาที่เรียน  บุคลิกภาพ มนุษยน์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถพิเศษอื่นๆ


 “การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว  เพื่อต้องการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง  ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง  และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง