“สหโคเจน” ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าศรีราชา พร้อมทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้าน

23 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์ดี “สหโคเจน” ทำพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ สวนอุตสาหกรรมฯ ศรีราชา พร้อมทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้านบาท คาดแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ.ได้ปี 2567

 

รายงานข่าวจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ถือฤกษ์ดีประกอบพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้กิจการมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานทุกคน โดยการก่อสร้างจะใช้งบประมาณกว่า 2,700 ล้านบาท คาดโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่จะแล้วเสร็จ และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2567

 

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เผยว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) เป็นการดำเนินงานตามแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการเดิมที่จะหมดสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2567 เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

 

อุดมพงษ์  จันทรัมพร

 

อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยใช้เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำต่ำลง ซึ่งคู่ค้าของบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย

 

สำหรับโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่จะสามารถรองรับได้ทั้งลูกค้าที่จะเข้ามาตั้งโรงงานใหม่ และลูกค้าเดิมที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต อีกทั้งข้อดีของการที่มีโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรม และจำหน่ายให้กับคู่ค้าโดยตรงเพียงจุดเดียว

 

“สหโคเจน” ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าศรีราชา พร้อมทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้าน

 

นอกจากนี้จะช่วยลดมลภาวะจากกระบวนการผลิตในภาพรวม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมาตลอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่า สหโคเจน พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม

 

“สหโคเจน” ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าศรีราชา พร้อมทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้าน

 

โดยการดำเนินงานของโครงการฯ ได้ว่าจ้างบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยการควบคุมมลพิษทางอากาศ ใช้เทคโนโลยี DRY LOW NOx (DLN) และ WATER INJECTION ในการควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดขึ้นขณะเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนน้อยที่สุด ส่วนน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตจะมีค่าความปนเปื้อนต่ำ ตามข้อกำหนดของระบบบำบัดน้ำส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจพลังงาน ภายใต้การรวมกลุ่มธุรกิจ โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ เครือสหพัฒน์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมสูงสุด 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตันต่อชั่วโมง ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 90 เมกะวัตต์ จำหน่ายแก่ กฟผ. ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และไฟฟ้าส่วนที่เหลือรวมทั้งไอน้ำจำหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

 

“สหโคเจน” ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าศรีราชา พร้อมทุ่มงบก่อสร้างกว่า 2.7 พันล้าน

 

สำหรับโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ส่งจำหน่ายให้กับคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 79.50 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 75 ตันต่อชั่วโมง โดยบริษัท สหโคเจน ได้กำหนดงบประมาณในการก่อสร้างรวม 2,700 ล้านบาท คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนเมษายน 2567