svasdssvasds

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนมิถุนายน2565 เช็คแผนจ่ายเงิน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 พ.ค. 2565 เวลา 21:00 น. 24.1k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนมิถุนายน 2565 เช็คแผนจ่ายเงินตลอดทั้งเดือน สำหรับใช้จ่ายกับร้านค้าประชารัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายน2565 กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านใบ  รายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

วันที่ 18  มิถุนายน 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายน 2565

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย.

 ที่มา: กรมบัญชีกลาง 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง