เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15/5/65 เงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 พ.ค. 2565 เวลา 21:04 น. 4.0k

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันนี้ 15/5/65 มีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินกี่บาทเช็คด่วนเลย

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    วันนี้ 15/5/2565 กรมบัญชีกลาง โอนเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน สำหรับตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดูกันชัดๆอีกรอบ

 

การจ่ายเงินมีดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

 

โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 รมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

 • งวดที่จ่าย 1 เดือนที่ได้รับสิทธิ ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน) วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 23 เมษายน 2565
 • งวดที่จ่าย 2 เดือนที่ได้รับสิทธิ มีนาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 •  งวดที่จ่าย 3 เดือนที่ได้รับสิทธิ เมษายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • งวดที่จ่าย 4 เดือนที่ได้รับสิทธิ พฤษภาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • งวดที่จ่าย 5 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิถุนายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 สิงหาคม 2565
 • งวดที่จ่าย 6 เดือนที่ได้รับสิทธิ กรกฎาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 กันยายน

 

 

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีเงินโอนเข้าแล้ว

ใช้จ่ายได้ที่ไหนบ้าง

 • กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)
 • หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
 • หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย 
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง