svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อินโนบิกผนึกนำวิวัฒน์การช่าง ผลิต ส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของไทย

18 พฤษภาคม 2565

อินโนบิกผนึกนำวิวัฒน์การช่าง ผลิต ส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของไทย เน้นกลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อเจาะตลาดอาเซียน

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า อินโนบิกได้ดำเนินการเข้าไปลงทุนใน บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด (นำวิวัฒน์ : nam)มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 17.65% ในประเทศ  

 

ทั้งนี้  เพื่อมุ่งเป้าในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์กลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อ (sterilization) ชั้นนำในประเทศพร้อมส่งออกและขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ เครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 

 

"การเข้าไปลงทุนในนำวิวัฒน์ครั้งนี้ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และร่วมกันขยายตลาดสู่ต่างประเทศ"

สำหรับตลาดนำเข้าและส่งออกของเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย มีอัตราการเติบโต 5 ปีที่ผ่านมาสูงถึง 10.45% ซึ่งส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ผสานความเชี่ยวชาญ ต่อยอดองค์ความรู้ 

 

และเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย พร้อมร่วมส่งเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งในด้านยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

อินโนบิกผนึกนำวิวัฒน์การช่าง ผลิต ส่งออกเครื่องมือแพทย์

 

และอาหารเพื่อสุขภาพ เล็งเห็นโอกาสการพัฒนาให้คนในประเทศสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและสิทธิบัตรรับรอง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในอนาคต

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด กล่าวว่า นำวิวัฒน์ ประกอบธุรกิจหลักทางด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องฆ่าเชื้อแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศ  มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา วิจัย ผลิต จำหน่าย

 

และให้บริการลูกค้าโรงพยาบาล สถานพยาบาล ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลระดับยุโรปและอเมริกา 

 

การร่วมทุนครั้งนี้เกิดจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกับ อินโนบิก เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์  และพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน