นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

16 พฤษภาคม 2565

 กฟผ. จับมือพันธมิตรจัดกิจกรรม “เชียงใหม่ Light Up”  เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทย-เทศ เยี่ยม 7 วัดย่านท่าแพยามค่ำคืน ชาวไทยและต่างชาติ เยี่ยมชมศาสนสถาน 7 แห่ง ยามค่ำคืน ชมแสงสีจากระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง เปิดมุมมองท่องเที่ยวใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ 27-29 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแถลงการจัดกิจกรรม “เชียงใหม่ Light Up” เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27–29 พฤษภาคม 2565 

 

กิจกรรมนี้มีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่  นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตรในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวว่า โครงการนี้ กฟผ. ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศาสนสถาน โดยเฉพาะวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล

 

ทั้งยังร่วมส่งเสริม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานที่มีประสิทธิภาพในศาสนสถา นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสร้างความปลอดภัยภายในวัดจากการใช้เทคโนโลยีไฟ LED ส่องสว่างสวยงามยามค่ำคืน เพื่อเป็นต้นแบบในการติดตั้งไฟส่องสว่างใน  ศาสนสถาน

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ  

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

โดยกฟผ.ได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประกอบด้วย โคมส่องสว่างชนิด LED ประสิทธิภาพสูงและชนิดใช้ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ ภายในวัดบริเวณถนนคนเดินท่าแพ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด ในการติดตั้งได้มีการออกแบบการส่องสว่าง และวัดค่าสเปกตรัม (Spectrum) ทำให้เกิดมุมมอง และมิติใหม่ ๆ ที่แตกต่าง ทำให้ถ่ายภาพยามค่ำคืนได้สวยงามมากยิ่งขึ้น

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

 นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารจัดการการใช้งาน ควบคุมการเปิด-ปิดไฟระยะไกล ผ่าน Mobile Application และสามารถติดตามข้อมูลการใช้งาน ทั้งการแสดงสถานะเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แสดงค่ากำลังไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน และย้อนหลัง และแสดงภาพจากระบบกล้อง CCTV

 

โดย กฟผ.    จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ในการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการในมิติต่าง  ๆ  เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่า เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไป

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ กฟผ. ได้จับมือพันธมิตรเพิ่มอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ที่ลานประตูท่าแพ ในชื่องาน "เชียงใหม่ Light Up" ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ @ ท่าแพ” 

 

ภายในงานจะมีพิธีเปิดตัวโครงการฯ การฉายภาพมุมสูงของวัด และแสงไฟตลอดถนนคนเดินท่าแพ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงมีน (MEAN) และวงเขียนไขและวานิช โดยตลอดทั้ง 3 วัน จะมีการเปิดไฟส่องสว่าง (Light Up) ภายในวัดทั้ง 7 แห่ง

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ

รวมถึงมีซุ้มเกมงานวัด ให้นักท่องเที่ยวร่วมเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ทั้งจากชุมชนของ จ.เชียงใหม่  และชุมชนรอบ กฟผ. อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดตัวโครงการฯ วัดทั้ง 7 แห่ง จะเปิดไฟส่องสว่างให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าชมทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนาต่อไป

นักท่องเที่ยวเตรียมฟินเดินชมแสงสีราตรี"เชียงใหม่ Light Up"7วัดย่านท่าแพ