ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด"เกลือสปา"ภูเก็ต 

09 พ.ค. 2565 | 09:40 น.

   เครือข่ายพาณิชย์จังหวัดช่วยจับคู่ธุรกิจ สมุทรสาครนำทัพผู้ผลิตเกลือทะเลเดินสายตรัง ภูเก็ต ระนอง โชว์ผลผลิตเกลือคุณภาพ สู่ผู้ใช้ทั้งกิจการเรือประมง ห้องเย็น น้ำแข็ง ร้านอาหาร ผลิตปุ๋ย รวมถึงเกลือสปาเพื่อการผ่อนคลาย ภูเก็ตจัดโชว์ไข่มุก      

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นำผู้ประกอบการเกลือสมุทรจากจังหวัดสมุทรสาคร เดินสายพบผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ ที่ใช้เกลือทะเลในกิจการต่าง ๆ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ "พัฒนาตลาดเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล"

 

โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาได้จัดงานเจรจาธุรกิจ ดังกล่าวมาแล้วที่ ริมนที รีสอร์ท จังหวัดตรัง วันที่ 8 พฤษภาคม จัดที่ เดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล จ.ภูเก็ต และวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จะเดินทางไปจัดที่ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง จากนั้นจะเดินสายในภาคกลางต่อไป
  

 นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

 นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากลในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกลือทะเลจากสมุทรสาคร มาพบกับผู้ประกอบธุรกิจบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบ เช่น ธุรกิจสปา ร้านอาหาร และอุตสาหกรรมประมง เนื่องจากจุดเด่นของเกลือทะเลจากสมุทรสาคร มีคุณภาพและมีสารอาหารที่ครบถ้วน

 

ดังนั้น การให้คู่ธุรกิจมาพบกันโดยตรงจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งการเป็นขยายตลาดเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ได้รับบริการบริโภคเกลือทะเลที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด\"เกลือสปา\"ภูเก็ต 

ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด\"เกลือสปา\"ภูเก็ต 

ด้านนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครนอกจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม ยังพบว่าพื้นที่ทางตอนล่างของอำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะแก่การทำนาเกลือ

 

ด้วยเหตุนี้มีพื้นที่ทำนาเกลือทะเลทั้งสิ้น 17,921 ไร่ มีเกษตรกรจำนวน 293 ราย ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลทั้งหมด 89,605 เกวียน (1 เกวียน เท่ากับ 1,600 กิโลกรัม) ผลผลิตต่อไร่ จำนวน 5 เกวียน/ไร่ ต้นทุนการผลิตโดยประมาณ 1,500 บาท/เกวียน 

ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด\"เกลือสปา\"ภูเก็ต 

ในจังหวัดสมุทรสาคร มีสหกรณ์ที่ดำเนินการผลิตเกลือทะเล จำนวน 2 สหกรณ์ มีสมาชิก 178 ราย มีพื้นที่การผลิต 8,620 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 45,590 ตัน ปัญหาปริมาณการผลิตเกลือทะเล ในช่วงเดือนเมษายนราคาเกลือทะเลจะเริ่มปรับตัวลดลง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน ราคาเกลือทะเลจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลจะปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศ หากช่วงปีใดมีปริมาณฝนน้อย ส่งผลให้เกลือทะเลมีปริมาณมาก ทำให้ราคาเกลือตกต่ำ

 

ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล โดยเป็นการยกทัพสินค้าจากสหกรณ์เกลือกรุงเทพ สหกรณ์การนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายในจังหวัดสมุทรสาครเอง

ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด\"เกลือสปา\"ภูเก็ต 

และผู้ประกอบการจากจังหวัดภูเก็ต ที่จะได้มีโอกาสซื้อสินค้าเกลือทะเล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเลในคุณภาพดี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ใช้ในการถนอมอาหาร การดองเค็ม อุตสาหกรรมน้ำดื่ม หรือการผลิตน้ำแข็ง อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ในการผลิตปุ๋ย และอุตสาหกรรมการบริการ เช่น เกลือสปา 

 

นอกจากการยกทัพสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครที่มีคุณภาพที่ดีแล้ว จังหวัดสมุทรสาครได้นำผลิตภัณฑ์เกลือสปา พร้อมการสาธิตนวดสปาเพื่อใช้ในการบำบัด เพื่อสร้างความผ่อนคลาย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเลจากผู้เชี่ยวชาญด้วย โดยสินค้าดังกล่าวราคาไม่แพง ส่งตรงจากแหล่งผลิตเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นผลดีให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสิ้น

ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด\"เกลือสปา\"ภูเก็ต 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้นำผลิตภัณฑ์มุกภูเก็ตมาจำหน่ายและจัดแสดงด้วย

ผู้ผลิตเกลือทะเลสมุทรสาครเจาะตลาด\"เกลือสปา\"ภูเก็ต