svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.เคาะเวนคืนที่ดินเขตบางเขน-สายไหม สร้างถนนเชื่อมรามอินทรา-เทพรักษ์

03 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมครม.เห็นชอบเวนคืนที่ดินท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม สร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ 1,321 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเวนคืนที่ดินท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม สร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

 

สำหรับโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกลาดปลาเค้า ถนนรามอินทรา มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานระหว่างซอยรามอินทรา 17 และซอยรามอินทรา 19 ไปบรรจบถนนเทพรักษ์ ขนาดเขตทางกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 2,200 เมตร 

 

โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร ไป –กลับ เพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม

ทั้งนี้ กทม. จำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

 

โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับ

 

ทั้งนี้กทม.ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ 

อย่างไรก็ตามทางสำนักงบประมาณได้แจ้งว่า กทม.มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – ธันวาคม 2567 ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์จำนวน 1,321 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (กทม.)